Plast Egenskaper

Plast egenskaper_hoved_1276x850

Astrup har i mer enn 60 år vært med å forme utviklingen innenfor bruk av plast til norsk industri.

Gode grunner til å velge plast

 • Korroderer ikke
 • Kjemikalieresistent
 • Lav egenvekt, fra 0,9-2,2
 • Høy mekanisk styrke i forhold til vekt
 • Lav friksjonskoeffisient
 • God varme- og elektrisk isolasjon
 • Høy slagstyrke
 • Lav friksjon mot stål
 • Gjennomfarget
 • Enkel bearbeiding

Shine the light on Plastic

I vår serie «Shine the light on Plastic» vil vi fortsette vår informasjon om plastmaterialer, og samtidig avlive noen myter om plast. Fokuset på plast i norske medier kan gi et inntrykk av at plast nærmest er et uønsket materiale. Mange mener mye om plast, og noe er dessverre «fake news».

På denne siden vil vi legge ut linker til artikler og foredrag som omhandler temaet Plast og Miljø. Har du innspill til oss omkring dette, kontakt oss gjerne på evh@astrup.no.

Astrup Goes Green_2023

Se også Astrup og Miljø

Plast kan erstatte andre materialer i konstruksjoner. I mange tilfeller kan plast erstatte metaller på grunn av lavere E-modul, trykkfasthet og en helt annen måte og absorbere tilførte spenninger enn metalliske materialer. Astrup kan i dag levere plastmaterialer som ikke koster stor mer enn noen få 10-kroner pr. kg helt opp til materialer til flere hundre kroner pr. kg med helt spesielle mekaniske, kjemiske og termiske egenskaper.

Noen gode grunner til å velge plast

 • Korroderer ikke
 • Kjemikalieresistent
 • Lav egenvekt, fra 0,9 - 2,2
 • Høy mekanisk styrke i forhold til vekt
 • Lav friksjonskoeffisient
 • God varme- og elektrisk isolasjon
 • Høy slagstyrke
 • Lav friksjon mot stål
 • Gjennomfarget
 • Enkel bearbeiding

Tabellen Egenskapsdata Termoplast er kun ment som en veiledende informasjon om termoplasters egenskaper. Vi gjør oppmerksom på at termoplaster kan fås i en rekke ulike varianter og med tilsetningsstoffer som i større eller mindre grad påvirker materialets egenskaper. De oppgitte verdier er fremkommet som et gjennomsnitt av flere leverandørers mange enkeltmålinger. Vi garanterer derfor ikke for oppgitte verdier og materialenes egenskaper i konkrete bruksforhold eller etter bearbeiding i henhold til denne oversikten.

Riktig materialvalg er avgjørende for ditt produkt. 
Kontakt oss gjerne hvis ytterligere informasjon ønskes.

Egenskaspdata termoplast

 

Identifikasjon av plast

Ved hjelp av enkle teknikker og lett tilgjengelige verktøy kan du identifisere mange av de grunnleggende typer plast. Vi understreker at disse testene kun brukes til forsøksvis identifisering,- fordi noen kompliserte plastforbindelser krever en grundigere analyse for identifikasjon. 

Husk at tilsetningsstoffer kan påvirke resultatet.

7000732 A match fired in a studio

Testmetode:
Bruk alltid en liten testbit, hold denne over et ikke brennbart materiale. Tenn på biten og bemerk våre kommentarer på PTFE og PVDF.
Hvis det er ønskelig med en ytterligere test for å bekrefte materialet, kan vi oversende materialprøve til våre leverandører for laboratorietesting

Se Identifikasjonstabell for hvordan du enkelt kan identifisere ulike plastmaterialer. 

Plast representerer et vidt spekter av materialtyper med vesentlig forskjellig egenskaper og bruksområder. Termoplast blir ofte valgt i løsninger som krever svært gode egenskaper innenfor: mekanisk styrke, stivhet, kjemisk stabilitet, formbarhet og attraktivt utseende.

Termoplast kan deles inn i to hovedtyper: 1) Amorfe og 2) Delkrystallinske.
En hovedregel er at amorfe materialer er lette å lime, betinget bestandige mot løsemidler og i utgangspunktet transparente. Det motsatte gjelder delkrystallinske materialer.

Maskinering av teknisk plast
Det er en kjensgjerning at det er begrenset opplæring rundt maskinering av plast innen skolen i dag. Astrup har derfor forsøkt å lage en «hjelp til selvhjelp» for ingeniører og maskinførere. Dette for at uttrykket «Plast – et lett valg!» også skal føles i praksis når man maskinerer.
Gi oss en tilbakemelding på dine erfaringer med maskinering av plast slik at vi sammen kan bedre informasjonen rundt maskinering av plast.

Vær klar over dette når du maskinerer plast 
Med erfaring fra metallkonstruksjon har plast noen spesielle egenskaper som stiller andre krav til innfesting, verktøy, vinkler, hastighet og matning for å oppnå et så godt resultat som mulig.

Varmeutvidelse
Plast har opp til 10 ganger større varmeutvidelse enn metall.

Varmeledningsevne
Plast er varmeisolerende og bruker derfor lenger tid på avkjøling enn metall. Unngå derfor lokal overoppheting.

Temperaturutvidelse
Plast utvider seg 10 ganger så mye som metall

Strekkfasthet
Plast er vesentlig mer elastisk enn metall.
Strekkfasthet - metaller - 10 ganger så sterkt
Stivhet/elastisitetsmodul - metaller 100 ganger så stivt

Her beskriver vi kort problemer som kan oppstå ved forskjellig maskinering av plast og typiske årsaker til at disse problemene oppstår.

BORING

Konisk borehull 
Feilslipt bor - skjærekanter ikke symmetrisk
Feil omdreiningshastighet på bor i forhold til matehastighet 
Utilstrekkelig klaring
For rask matehastighet

Brent eller smeltet overflate
Feil type bor
Feil omdreiningshastighet på bor i forhold til matehastighet
Feilslipt bor
For sakte matehastighet
Slitte rifler på bor
Sjekk verktøyklaring

Avskalling i overflate
For rask matehastighet
For stor klaring
For stor helningsvinkel
Materialet er ikke feste skikkelig - materialet beveger seg

Vibrering
For mye klaring
For sakte matehastighet
For stor drilloverheng
For stor helningsvinkel
Sjekk omdreingshastighet

Spor etter mating eller spirallinjer i innvendige hull
Materialet er ikke i orden
For rask matehastighet
Bor ikke sentrert
Borejigg er ikke eksentrisk

Overdimensjonert hull
Utilstrekkelig klaring
For rask matehastighet
For stor inngangsvinkel

Underdimensjonert hull
Sløv bor eller slitte rifler på bor
For stor klaring
For liten inngangsvinkel

Hull ikke konsentris
For stor matehastighet
For liten spindelhastighet
Bor entrer neste del for langt unna
Avskjæringsverktøy etterlater seg flens som bøyer bor
Borhastighet for stor i starten
Bor ikke sentrert ved innfesting
Bor ikke riktig slipt

Hurtig sløvhet av borhode
For lav matehastighet
For rask spindelhastighet
Utilstrekkelig smøring fra kjøleveske
Sjekk støtte under bearbeidingsemnet

SAGING

Smeltet overflate
Sløvt sagblad
Utilstrekkelig sideklaring

Ujevn finish
For stor hastighet
Sagblad feilslipt
Skjærekant ikke slipt
Sagblad montert i feil skjæreretning

Spiralmerker
Sagblad gnis mot materialet på vei tilbake
Grader på sagtennene

Konkav eller konveks overflate
For stor inngangsvinkel
Verktøyet er ikke vinkelrett montert på spindel
Verktøy bøyer seg
For rask matehastighet
Verktøy montert over eller under senter

Flens eller grader ved avskjeringspunkt
Inngangsvinkelen er ikke stor nok
Sagblad er sløvt eller ikke slipt
For rask mating

Grader på utvendig diameter
Ingen fase før avskjæring
Sløvt sagblad

DREIING

Smeltet overflate
Sløvt verktøy
Utilstrekkelig sideklaring
For sakte matehastighet
For lav spindelhastighet

Ujevn finish
For rask mating
Feil klaringsvinkel
Skarp spiss på verktøy (liten radius på verktøyspissen påkrevet)
Verktøyet er ikke montert i senter

Grader på skjærekant
Ingen fase utført på skarpe hjørner
Sløvt verktøy
Utilstrekkelig sideklarering
Skjærevinkel ikke gitt på verktøy. (verktøy skal bevege seg ut av emne gradvis, og ikke i stor fart)

Sprekking eller avskalling i hjørner
For mye positiv helling av verktøy
Verktøy har ikke entret materialet forsiktig, men for hurtig
Sløvt verktøy
Skarp spiss på verktøy (liten radius på verktøyspissen påkrevet)

Vibrering
For mye radius på verktøyspissen
Verktøy ikke festet skikkelig
Materialet er ikke festet skikkelig

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her