Bærekraftig plast

Bærekraft_hoved

Uansett hvor vi beveger oss i dag blir vi møtt av ordet bærekraft. Bærekraftig utvikling er imidlertid ikke noe nytt begrep, det fikk internasjonal oppmerksomhet allerede i 1987, gjennom rapporten Vår felles framtid utgitt av verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland.

De definerte begrepet:
«En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Astrup AS vil fremover jobbe tett med sine kunder med økt fokus på hvordan vi sammen og skape lønnsomme og bærekraftige løsninger.

Our site uses cookies. Continue to use the site as normal if you accept this. Read more about our use of cookies here