Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering_Green Planet

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem.  Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekrafts mål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Benytt vår mailadresse for varslinger, der enhver varsling vil bli behandlet strengt konfidensielt. Varselet vil bli kommunisert til relevant personell.

Varslingsmail

Our site uses cookies. Continue to use the site as normal if you accept this. Read more about our use of cookies here