Bærekraftig spesialstål

Bærekraft og miljø_1276x850

Stål er verdens mest gjenvinnbare materiale og kan smeltes om uendelig antall ganger, uten at kvaliteten eller sammensetningen forringes. Stål er mer holdbart og har en lengre levetid enn flere andre materialer. Dette betyr at det ikke trenger å bli erstattet like ofte, noe som reduserer ressursforbruket og avfallsmengden over tid.

Ved å bruke fornybar energi eller å implementere en mer energieffektiv produksjonsprosess, kan man redusere materialets karbonfotavtrykk.

Our site uses cookies. Continue to use the site as normal if you accept this. Read more about our use of cookies here