Tabellen Egenskapsdata Termoplast er kun ment som en veiledende informasjon om termoplasters egenskaper. Vi gjør oppmerksom på at termoplaster kan fås i en rekke ulike varianter og med tilsetningsstoffer som i større eller mindre grad påvirker materialets egenskaper. De oppgitte verdier er fremkommet som et gjennomsnitt av flere leverandørers mange enkeltmålinger. Vi garanterer derfor ikke for oppgitte verdier og materialenes egenskaper i konkrete bruksforhold eller etter bearbeiding i henhold til denne oversikten.

Riktig materialvalg er avgjørende for ditt produkt. 
Kontakt oss gjerne hvis ytterligere informasjon ønskes.

Egenskaspdata termoplast

 

Identifikasjon av plast

Ved hjelp av enkle teknikker og lett tilgjengelige verktøy kan du identifisere mange av de grunnleggende typer plast. Vi understreker at disse testene kun brukes til forsøksvis identifisering,- fordi noen kompliserte plastforbindelser krever en grundigere analyse for identifikasjon. 

Husk at tilsetningsstoffer kan påvirke resultatet.

7000732 A match fired in a studio

Testmetode:
Bruk alltid en liten testbit, hold denne over et ikke brennbart materiale. Tenn på biten og bemerk våre kommentarer på PTFE og PVDF.
Hvis det er ønskelig med en ytterligere test for å bekrefte materialet, kan vi oversende materialprøve til våre leverandører for laboratorietesting

Se Identifikasjonstabell for hvordan du enkelt kan identifisere ulike plastmaterialer. 

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her