Personvernerklæring Kunder

1) Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Astrup og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Astrup AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd). Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2) Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøpshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode produkter og tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, for eksempel ved henvendelser til våre salgskontorer. Informasjonen du oppgir kan også tilegnes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi kan samle informasjon om:

i) Din enhet og internett-tilkobling:
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler (cookies) og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjenestene eller kjøp:
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene, samt hva du eventuelt har handlet.

iii) Informasjon om posisjon:
Vi kan registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler fra våre regionale salgskontorer gjennom data fra kjøp du gjør.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta informasjon om deg fra offentlige kilder, og fra tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører, betalings- og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper og søkemotortjenester.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss.

4) Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
a) For å sende deg informasjon pålagt av myndigheter eller knyttet til sikkerhet.
Vi bruker personopplysninger for å sende deg lovpålagt informasjon.
b) For å levere og forbedre tjenestene våre.
Vi bruker personopplysninger for å levere relevante produkter og tjenester til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider.
c) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring.
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.
d) For å utarbeide rapporter og forstå markedstrender
Vi utarbeider interne rapporter og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger dersom du ønsker, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

5) Deling av opplysninger
Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til våre leverandører og samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

6) Overføring av personopplysninger til utlandet
a) Innenfor EU/ EØS: Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
b) Utenfor EU/ EØS: Dersom vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

7) Administrering av personopplysninger
Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på astrup@astrup.no. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene i henhold til personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller i henhold til GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på astrup@astrup.no.

8) Sletting av persondata
Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse.
Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til astrup@astrup.no

9) Sikring av persondata
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

10) Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Vi vil bare sende slik markedsføring dersom du har gitt oss et samtykke til dette. Vi kan sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende relevant innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier. Dine persondata kan også benyttes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i mottatt epost/SMS-melding.

11) Endringer av personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

12) Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

13) Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig i Astrup AS er Salgsdirektør Ørjan Lindøe. E-post oli@astrup.no Telefon +47 93 20 28 23.
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på astrup@astrup.no.

Oppdatert: 01.02.2021

Personvernerklæring Rekruttering

1. Innledning
Formålet med denne erklæringen er å forklare hvordan vi i Astrup AS behandler personopplysninger om jobbsøkere og hvilke rettigheter jobbsøkere har under personvernlovgivningen. I erklæringen refererer vi til denne typen informasjon som «søknadsinformasjon».
Erklæringen gjelder for søknader som er sendt via jobbsøkesider, LinkedIn, Astrup AS sitt nettsted eller intranett, samt via tredjeparter, som bemanningsbyråer eller jobbdatabaser. Den gjelder også søknader vi får inn på andre måter, for eksempel på e-post eller med vanlig post.

2. Oversikt
Astrup AS overholder prinsippene for personvern tilknyttet søknadsinformasjon:
• Rimelighet og åpenhet: Vi skal informere søkerne om hva Astrup AS gjør med informasjonen i søknadene deres.
• Lovlighet: Vi skal sørge for at vi alltid har et godt, rettslig grunnlag for å behandle søknadsinformasjon.
• Formålsbegrensning: Vi skal bare innhente søknadsinformasjon til et bestemt formål. Hvis vi vil gjenbruke søknadsinformasjonen til et annet formål, må vi sørge for at de to formålene er kompatible.
• Dataminimering: Vi skal ikke behandle mer søknadsinformasjon enn det som er strengt nødvendig.
• Nøyaktighet: Vi skal sørge for at søknadsinformasjonen er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.
• Lagringsbegrensning: Vi skal ikke beholde søknadsinformasjon lenger enn nødvendig. Søknadsinformasjon som ikke lenger trengs, skal slettes eller anonymiseres.
• Sikkerhet: Vi skal beskytte informasjon sendt til Astrup AS av jobbsøkere, mot tap eller tyveri. Vi skal sørge for at våre tjenestetilbydere gjør det samme.
• Enkeltpersoners rettigheter: Vi skal la enkeltpersoner få tilgang til, korrigere eller slette søknadsinformasjonen sin, eller sette begrensninger for bruken av søknadsinformasjonen.
• Overføring av søknadsinformasjon: Vi skal iverksette sikkerhetstiltak før overføring av søknadsinformasjon til land utenfor Europa.
• Integritet: Astrup AS vil iverksette tiltak for å sikre at vi behandler søknadsinformasjon i henhold til disse ti prinsippene for personvern.

3. Hva slags søknadsinformasjon innhenter Astrup AS?
I en rekrutteringsprosess vil Astrup AS i all hovedsak bare innhente søknadsinformasjon som er relevant for stillingen det er søkt på.
Slik informasjon kan være:
• Informasjon du oppgir når du oppretter en konto («Profil») på en jobbsøkerside, for eksempel e-postadressen din.
• Informasjon du oppgir når du søker på en stilling i Astrup AS, for å beskrive hvem du er og hvilke kvalifikasjoner og egenskaper du har, som navn, kontaktinformasjon, nasjonalitet, utdanning, jobberfaring, interesser og CV.
• Informasjon som Astrup AS innhenter underveis i rekrutteringsprosessen, for eksempel om prestasjonene dine i forbindelse med vurderinger og intervjuer samt innspill fra referansepersonene dine.
• Informasjon som er knyttet til bruken din av nettstedet vårt, som for eksempel IP-adressen din. Slik informasjon kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Vil du vite mer om hvordan Astrup AS bruker informasjonskapsler? Se Astrup AS nettside.

Opplysninger fra strafferegisteret eller helseinformasjon vil bare innhentes der lokal lovgivning tillater dette. Du vil bli informert om hvorvidt informasjon er obligatorisk eller frivillig å oppgi.

4. Hva gjør Astrup AS med søknadsinformasjonen din?
Astrup AS bruker søknadsinformasjon hovedsakelig til å:
• Behandle jobbsøknaden din. Vi vurderer din egnethet for jobben, slik at vi kan sile ut aktuelle søkere. Vi bruker også informasjonen til å kontrollere kvalifikasjoner og referanser.
• Forbedre rekrutteringsprosessen vår for å sikre at for eksempel nettstedet vårt, intranettet vårt og jobbportalen vår er brukervennlige og inneholder relevant og nyttig informasjon.
• Sikre at vi etterlever de etiske retningslinjene våre  blant annet for å sørge for at vi lever opp til verdiene våre.

Som et ledd i rekrutteringsprosessen kan vi bruke andre kilder enn dem du selv har oppgitt for å samle informasjon om deg og/eller få bekreftet søknadsinformasjonen din. Dette kan omfatte å kontrollere kvalifikasjoner, styreverv, økonomisk historikk (f.eks. konkurs) og om du er tidligere straffedømt. Forutsetninger:
• Du vil få beskjed på forhånd om hvilke deler av søknadsinformasjonen din som vil bli kontrollert, herunder en forklaring på hvordan vi utfører kontrollene.
• Informasjon fra strafferegisteret eller helseinformasjon vil bare bli innhentet fra offentlige, autoriserte kilder og i henhold til gjeldende lovgivning.

Der det er relevant for stillingen du søker på, kan vi også be deg om å la deg teste for rusmiddelbruk før du begynner hos oss.

Astrup AS vil kun behandle søknadsinformasjonen din hvis vi har rettslig grunnlag for å gjøre dette. Astrup AS behandler søknadsinformasjon fordi det er viktig for oss å vite mest mulig om kandidatene før vi ansetter. I noen tilfeller behandler vi søknadsinformasjon basert på ditt samtykke til dette (et samtykke du når som helst kan trekke tilbake), fordi slik behandling er lovpålagt eller for å forfølge berettigede forretningsinteresser (for eksempel der det er nødvendig for å skaffe nok informasjon om søkerne til å kunne rekruttere den rette kandidaten).

5. Hvem får innsyn i søknadsinformasjonen din?
a. Internt i Astrup AS: Det er kun medarbeidere i Astrup AS med et «rimelig behov for å kjenne til» søknadsinformasjon som har tilgang til slik informasjon. Dette er personer som må kjenne til informasjonen for å kunne behandle jobbsøknader.
b. Utenfor Astrup AS: Astrup AS kan dele søknadsinformasjon med autoriserte tredjepartsleverandører som er involvert i rekrutteringsprosessen. For eksempel kan vi formidle personopplysningene dine til slike leverandører for at de skal kunne undersøke og bekrefte søknaden og informasjonen du har oppgitt til Astrup AS. Dette omfatter kontroll av utdanning og jobberfaring.

Generelt vil Astrup AS bare dele søknadsinformasjonen din med tredjeparter utenfor Astrup AS og deres leverandører:
• Når dette er lovpålagt; • Som svar på en begjæring fra politiet eller andre rettshåndhevende instanser, eller
• I den hensikt å søke juridisk bistand fra Astrup AS sine eksterne advokater eller i forbindelse med rettsforhandlinger med en tredjepart.

6. Hvor lenge lagrer Astrup AS søknadsinformasjonen din?
Vi lagrer søknadsinformasjonen din i henhold til våre interne regler og prosedyrer. Hvis du for eksempel ikke er en aktuell kandidat for en stilling du har søkt på hos oss (eller du takker nei til stillingen), blir søknadsinformasjonen din normalt slettet innen [6–18 måneder] (avhengig av rettskrets) i henhold til gjeldende lovgivning og slik at vi kan kontakte deg på nytt hvis det dukker opp en annen stilling som passer for deg. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vi lagrer søknadsinformasjonen din.

Dersom du blir ansatt i Astrup AS, lagrer vi personopplysningene dine i henhold til våre interne regler og prosedyrer. Du får mer informasjon om disse når du begynner i jobben.

7. Hvor lagrer Astrup AS søknadsinformasjonen din?
Vi oppbevarer søknadsinformasjonen din på våre servere eller i våre lukkede arkiver.

8. Dine rettigheter
Du kan ha rett til å få tilgang til, korrigere eller slette søknadsinformasjon som Astrup AS har lagret om deg. Du kan også ha rett til å bestride eller begrense Astrup AS behandling av søknadsinformasjonen din og motta en skriftlig, maskinlesbar kopi av søknadsinformasjon du har oppgitt til Astrup AS. Husk at du kan oppdatere kontaktinformasjonen din i profilen din på nett. Alle henvendelser som gjelder utøvelse av disse rettighetene vil bli individuelt behandlet av Astrup AS. Det kan skje at vi ikke er lovpålagt å etterkomme anmodningen din, enten på grunn av lovgivningen i din rettskrets eller relevante unntak i bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning.

9. Kontakt oss
Dersom du vil vite mer om temaene i denne erklæringen eller ønsker å utøve rettighetene dine som beskrevet i avsnitt 8, ta kontakt med Behandlingsansvarlig i Astrup AS: Adm. direktør Thomas Engen. E-post te@astrup.no Telefon +47 41 50 42 04. Har du spørsmål om vår Personvernerklæring, eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på astrup@astrup.no.
Dersom du er misfornøyd med måten Astrup AS har behandlet søknadsinformasjonen din på, kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å ta opp saken med Astrup AS først.

Oppdatert: 01.02.2021

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her