KMA-system

  • Astrup KMA-system 2022
  • PMI på bolt med sporbarhet 1276x850

Astrup AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 (Kvalitet), NS-EN 14001 (Miljø) og NS-EN 45001 (Arbeidsmiljø), og har et KMA-system som baserer seg på Prosessorientert Ledelse, med kundefokusering og kontinuerlige forbedringer som overordnet mål.

Astrup KMA-system skal medvirke til økt kundetilfredshet, og at Astrup AS gjennom dette oppfattes som en foretrukken leverandøren i sine markeder.

Kvalifisert leverandør

Astrup AS er i dag KMA-sertifisert innen NS-EN ISO 9001 (Kvalitet), NS-EN 14001 (Miljø) og NS-EN 45001 (Arbeidsmiljø). 

Vi er også registrert i Achilles JQS leverandørregister som pre-kvalifisert leverandør leverandør innen Olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. Achilles identifiserer, kvalifiserer, evaluerer og overvåker leverandører slik at innkjøpere kan utvikle langsiktige og gjensidig lønnsomme relasjoner med pålitelige leverandører. Vi er registrert som pre-kvalifisert leverandør i Achilles Utilities NCE som benyttes av den Nordiske energibransjen til å administrere leverandør informasjon og risiko i leveringskjeden.

Vi leverer de fleste metall og stålmaterialer med 3.1 materialsertifikat i henhold til NS-EN 10204. Materialsertifikatet dokumenterer den materialkvaliteten som er bestilt, og viser resultatet fra prøver tatt fra det produserte varepartiet. Prøvene er tatt av verkets uavhengige kontrollavdeling i henhold til materialkvalitetens produksjonskrav, bestilling og/eller offentlige/tekniske regler. 
I tillegg leverer vi produkter med 3.2 sertifikat, og vi er også behjelpelig med re-sertifisering av materialer gjennom vårt kontaktnett hos de fleste klasseselskap i hele verden.

Plastmaterialer leveres med 2.2 Sertifikat, der produsent forsikrer at materialene som leveres er i samsvar med spesifikasjonene og kvalitetssikring ved ordren.

Materialer med krav til sporbarhet blir strekkodemerket med serienummer og chargenummer pr kolli. Dersom det ønskes at hvert enkelt materiale skal merkes, avtales dette i hvert tilfelle. Vi utfører også preging av materialer etter ønske.

Sertifikater sendes samtidig med materialene. Sertifikat og pakkseddel sendes normalt i e-post. Sertifikater er også tilgjengelig i Astrup Netthandel.

Personvernerklæring Kunder

1) Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Astrup og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Astrup AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven §19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd). Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2) Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøpshistorikk. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere så gode produkter og tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, for eksempel ved henvendelser til våre salgskontorer. Informasjonen du oppgir kan også tilegnes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier du gir oss tilgang til.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi kan samle informasjon om:

i) Din enhet og internett-tilkobling:
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler (cookies) og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjenestene eller kjøp:
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene, samt hva du eventuelt har handlet.

iii) Informasjon om posisjon:
Vi kan registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler fra våre regionale salgskontorer gjennom data fra kjøp du gjør.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta informasjon om deg fra offentlige kilder, og fra tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører, betalings- og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper og søkemotortjenester.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler (cookies) og annen data som senere kan leses av oss.

4) Hva brukes opplysningene til?
Vi bruker personopplysninger til følgende formål:
a) For å sende deg informasjon pålagt av myndigheter eller knyttet til sikkerhet.
Vi bruker personopplysninger for å sende deg lovpålagt informasjon.
b) For å levere og forbedre tjenestene våre.
Vi bruker personopplysninger for å levere relevante produkter og tjenester til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider.
c) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring.
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.
d) For å utarbeide rapporter og forstå markedstrender
Vi utarbeider interne rapporter og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger dersom du ønsker, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

5) Deling av opplysninger
Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til våre leverandører og samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

6) Overføring av personopplysninger til utlandet
a) Innenfor EU/ EØS: Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
b) Utenfor EU/ EØS: Dersom vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

7) Administrering av personopplysninger
Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på astrup@astrup.no. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene i henhold til personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller i henhold til GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på astrup@astrup.no.

8) Sletting av persondata
Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse.
Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til astrup@astrup.no

9) Sikring av persondata
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

10) Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Vi vil bare sende slik markedsføring dersom du har gitt oss et samtykke til dette. Vi kan sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende relevant innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier. Dine persondata kan også benyttes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i mottatt epost/SMS-melding.

11) Endringer av personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

12) Rett til å klage
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

13) Kontaktinformasjon
Behandlingsansvarlig i Astrup AS er Salgsdirektør Ørjan Lindøe. E-post oli@astrup.no Telefon +47 93 20 28 23.
Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på astrup@astrup.no.

Oppdatert: 01.02.2021

Personvernerklæring Rekruttering

1. Innledning
Formålet med denne erklæringen er å forklare hvordan vi i Astrup AS behandler personopplysninger om jobbsøkere og hvilke rettigheter jobbsøkere har under personvernlovgivningen. I erklæringen refererer vi til denne typen informasjon som «søknadsinformasjon».
Erklæringen gjelder for søknader som er sendt via jobbsøkesider, LinkedIn, Astrup AS sitt nettsted eller intranett, samt via tredjeparter, som bemanningsbyråer eller jobbdatabaser. Den gjelder også søknader vi får inn på andre måter, for eksempel på e-post eller med vanlig post.

2. Oversikt
Astrup AS overholder prinsippene for personvern tilknyttet søknadsinformasjon:
• Rimelighet og åpenhet: Vi skal informere søkerne om hva Astrup AS gjør med informasjonen i søknadene deres.
• Lovlighet: Vi skal sørge for at vi alltid har et godt, rettslig grunnlag for å behandle søknadsinformasjon.
• Formålsbegrensning: Vi skal bare innhente søknadsinformasjon til et bestemt formål. Hvis vi vil gjenbruke søknadsinformasjonen til et annet formål, må vi sørge for at de to formålene er kompatible.
• Dataminimering: Vi skal ikke behandle mer søknadsinformasjon enn det som er strengt nødvendig.
• Nøyaktighet: Vi skal sørge for at søknadsinformasjonen er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.
• Lagringsbegrensning: Vi skal ikke beholde søknadsinformasjon lenger enn nødvendig. Søknadsinformasjon som ikke lenger trengs, skal slettes eller anonymiseres.
• Sikkerhet: Vi skal beskytte informasjon sendt til Astrup AS av jobbsøkere, mot tap eller tyveri. Vi skal sørge for at våre tjenestetilbydere gjør det samme.
• Enkeltpersoners rettigheter: Vi skal la enkeltpersoner få tilgang til, korrigere eller slette søknadsinformasjonen sin, eller sette begrensninger for bruken av søknadsinformasjonen.
• Overføring av søknadsinformasjon: Vi skal iverksette sikkerhetstiltak før overføring av søknadsinformasjon til land utenfor Europa.
• Integritet: Astrup AS vil iverksette tiltak for å sikre at vi behandler søknadsinformasjon i henhold til disse ti prinsippene for personvern.

3. Hva slags søknadsinformasjon innhenter Astrup AS?
I en rekrutteringsprosess vil Astrup AS i all hovedsak bare innhente søknadsinformasjon som er relevant for stillingen det er søkt på.
Slik informasjon kan være:
• Informasjon du oppgir når du oppretter en konto («Profil») på en jobbsøkerside, for eksempel e-postadressen din.
• Informasjon du oppgir når du søker på en stilling i Astrup AS, for å beskrive hvem du er og hvilke kvalifikasjoner og egenskaper du har, som navn, kontaktinformasjon, nasjonalitet, utdanning, jobberfaring, interesser og CV.
• Informasjon som Astrup AS innhenter underveis i rekrutteringsprosessen, for eksempel om prestasjonene dine i forbindelse med vurderinger og intervjuer samt innspill fra referansepersonene dine.
• Informasjon som er knyttet til bruken din av nettstedet vårt, som for eksempel IP-adressen din. Slik informasjon kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Vil du vite mer om hvordan Astrup AS bruker informasjonskapsler? Se Astrup AS nettside.

Opplysninger fra strafferegisteret eller helseinformasjon vil bare innhentes der lokal lovgivning tillater dette. Du vil bli informert om hvorvidt informasjon er obligatorisk eller frivillig å oppgi.

4. Hva gjør Astrup AS med søknadsinformasjonen din?
Astrup AS bruker søknadsinformasjon hovedsakelig til å:
• Behandle jobbsøknaden din. Vi vurderer din egnethet for jobben, slik at vi kan sile ut aktuelle søkere. Vi bruker også informasjonen til å kontrollere kvalifikasjoner og referanser.
• Forbedre rekrutteringsprosessen vår for å sikre at for eksempel nettstedet vårt, intranettet vårt og jobbportalen vår er brukervennlige og inneholder relevant og nyttig informasjon.
• Sikre at vi etterlever de etiske retningslinjene våre  blant annet for å sørge for at vi lever opp til verdiene våre.

Som et ledd i rekrutteringsprosessen kan vi bruke andre kilder enn dem du selv har oppgitt for å samle informasjon om deg og/eller få bekreftet søknadsinformasjonen din. Dette kan omfatte å kontrollere kvalifikasjoner, styreverv, økonomisk historikk (f.eks. konkurs) og om du er tidligere straffedømt. Forutsetninger:
• Du vil få beskjed på forhånd om hvilke deler av søknadsinformasjonen din som vil bli kontrollert, herunder en forklaring på hvordan vi utfører kontrollene.
• Informasjon fra strafferegisteret eller helseinformasjon vil bare bli innhentet fra offentlige, autoriserte kilder og i henhold til gjeldende lovgivning.

Der det er relevant for stillingen du søker på, kan vi også be deg om å la deg teste for rusmiddelbruk før du begynner hos oss.

Astrup AS vil kun behandle søknadsinformasjonen din hvis vi har rettslig grunnlag for å gjøre dette. Astrup AS behandler søknadsinformasjon fordi det er viktig for oss å vite mest mulig om kandidatene før vi ansetter. I noen tilfeller behandler vi søknadsinformasjon basert på ditt samtykke til dette (et samtykke du når som helst kan trekke tilbake), fordi slik behandling er lovpålagt eller for å forfølge berettigede forretningsinteresser (for eksempel der det er nødvendig for å skaffe nok informasjon om søkerne til å kunne rekruttere den rette kandidaten).

5. Hvem får innsyn i søknadsinformasjonen din?
a. Internt i Astrup AS: Det er kun medarbeidere i Astrup AS med et «rimelig behov for å kjenne til» søknadsinformasjon som har tilgang til slik informasjon. Dette er personer som må kjenne til informasjonen for å kunne behandle jobbsøknader.
b. Utenfor Astrup AS: Astrup AS kan dele søknadsinformasjon med autoriserte tredjepartsleverandører som er involvert i rekrutteringsprosessen. For eksempel kan vi formidle personopplysningene dine til slike leverandører for at de skal kunne undersøke og bekrefte søknaden og informasjonen du har oppgitt til Astrup AS. Dette omfatter kontroll av utdanning og jobberfaring.

Generelt vil Astrup AS bare dele søknadsinformasjonen din med tredjeparter utenfor Astrup AS og deres leverandører:
• Når dette er lovpålagt; • Som svar på en begjæring fra politiet eller andre rettshåndhevende instanser, eller
• I den hensikt å søke juridisk bistand fra Astrup AS sine eksterne advokater eller i forbindelse med rettsforhandlinger med en tredjepart.

6. Hvor lenge lagrer Astrup AS søknadsinformasjonen din?
Vi lagrer søknadsinformasjonen din i henhold til våre interne regler og prosedyrer. Hvis du for eksempel ikke er en aktuell kandidat for en stilling du har søkt på hos oss (eller du takker nei til stillingen), blir søknadsinformasjonen din normalt slettet innen [6–18 måneder] (avhengig av rettskrets) i henhold til gjeldende lovgivning og slik at vi kan kontakte deg på nytt hvis det dukker opp en annen stilling som passer for deg. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vi lagrer søknadsinformasjonen din.

Dersom du blir ansatt i Astrup AS, lagrer vi personopplysningene dine i henhold til våre interne regler og prosedyrer. Du får mer informasjon om disse når du begynner i jobben.

7. Hvor lagrer Astrup AS søknadsinformasjonen din?
Vi oppbevarer søknadsinformasjonen din på våre servere eller i våre lukkede arkiver.

8. Dine rettigheter
Du kan ha rett til å få tilgang til, korrigere eller slette søknadsinformasjon som Astrup AS har lagret om deg. Du kan også ha rett til å bestride eller begrense Astrup AS behandling av søknadsinformasjonen din og motta en skriftlig, maskinlesbar kopi av søknadsinformasjon du har oppgitt til Astrup AS. Husk at du kan oppdatere kontaktinformasjonen din i profilen din på nett. Alle henvendelser som gjelder utøvelse av disse rettighetene vil bli individuelt behandlet av Astrup AS. Det kan skje at vi ikke er lovpålagt å etterkomme anmodningen din, enten på grunn av lovgivningen i din rettskrets eller relevante unntak i bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning.

9. Kontakt oss
Dersom du vil vite mer om temaene i denne erklæringen eller ønsker å utøve rettighetene dine som beskrevet i avsnitt 8, ta kontakt med Behandlingsansvarlig i Astrup AS: Adm. direktør Thomas Engen. E-post te@astrup.no Telefon +47 41 50 42 04. Har du spørsmål om vår Personvernerklæring, eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på astrup@astrup.no.
Dersom du er misfornøyd med måten Astrup AS har behandlet søknadsinformasjonen din på, kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å ta opp saken med Astrup AS først.

Oppdatert: 01.02.2021

Salgskontor Oslo

Astrup_Oslo_fasade

Astrup AS, Oslo
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 22 79 15 00
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Lisbet Lundby, Astrup AS
Lisbet Lundby
Teamleder Kundeservice
E-post: lh@astrup.no
Telefon: +47 93 20 23 15
Grethe Jensen, Astrup AS
Grethe Jensen
Salgskonsulent
E-post: gj@astrup.no
Telefon: 93 20 58 14
Heidi Sørensen, Astrup AS
Heidi Sørensen
Salgskonsulent
E-post: hs@astrup.no
Telefon: 93 08 95 34
Eskil T Svendsen_kontaktbilde
Eskil T Svendsen
Salgsansvarlig Oslo
E-post: ets@astrup.no
Telefon: 90 64 00 65
Mads Vestad, Astrup AS
Mads Vestad
Regionssjef Sør- og Østlandet
E-post: mev@astrup.no
Telefon: 90 86 16 77
André Fayen_kontaktbilde
André Fayen
Salgsansvarlig Oslo
E-post: af@astrup.no
Telefon: 93 24 97 26
Cian Moe Svendsen_kontaktbilde
Cian Moe Svendsen
Salgsansvarlig Oslo
E-post: cs@astrup.no
Telefon: 98 30 00 11

Salgskontor Stavanger

Astrup Sandnes_kontakt oss

Astrup AS, Stavanger
Luramyrveien 40, N-4313 Sandnes

Telefon: 51 32 51 80
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Kirsten Johnsen, Astrup AS
Kirsten Johnsen
Salgskonsulent Stavanger
E-post: kjo@astrup.no
Telefon: 40 44 18 46
Ingve Haukland, Astrup AS
Ingve Haukland
Salgsansvarlig Stavanger
E-post: ih@astrup.no
Telefon: 91 51 11 04
Thrane Holmebakken, Astrup AS
Thrane Holmebakken
Produktsjef
E-post: tho@astrup.no
Telefon: 93 09 49 43
Storm Gabrielle Salhus
Storm Gabrielle Salhus
Trainee-Salgsansvarlig Stavanger
E-post: sgs@astrup.no
Telefon: 92 34 91 38
Christian Wanvik Pedersen, Astrup AS
Christian W. Pedersen
Regionssjef Stavanger
E-post: cwp@astrup.no
Telefon: 93 09 68 69

Salgskontor Bergen

Astrup Bergen

Astrup AS, Bergen
Leirvikflaten 3, N-5179 Godvik
Postboks 2434 Drotningsvik, N-5834 Bergen

Telefon: 55 50 61 80
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Carl Ove Strømmen, Astrup AS
Carl Ove Strømmen
Key Account Manager
E-post: cos@astrup.no
Telefon: 92 43 44 26
Ørjan Lindøe, Astrup AS
Ørjan Lindøe
Salgsdirektør / Regionsjef Bergen
E-post: oli@astrup.no
Telefon: 93 20 28 23
Kenneth Olsen, Astrup AS
Kenneth Olsen
Salgsansvarlig Bergen
E-post: kol@astrup.no
Telefon: 90 14 20 35
Mona Iren Rongevær_kontaktbilde
Mona Iren Rongevær
Salgsansvarlig Bergen
E-post: mir@astrup.no
Telefon: 45 39 01 71
Vidar Schou-Hegdal_kontaktbilde
Vidar Schou-Hegdal
Salgsansvarlig Bergen
E-post: vsh@astrup.no
Telefon: 97 47 76 01
Kirsten Johnsen, Astrup AS
Kirsten Johnsen
Salgskonsulent Stavanger
E-post: kjo@astrup.no
Telefon: 40 44 18 46

Produktavdeling Rustfritt og Spesialstål

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 19
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Lena Sandum, Astrup AS
Lena Sandum
Markedskonsulent Rustfritt
E-post: ls@astrup.no
Telefon: 93 20 43 11
Erik Harald Øian, Astrup AS
Erik Harald Øian
Produktsjef Spesialstål
E-post: eho@astrup.no
Telefon: 48 19 42 42
Thrane Holmebakken, Astrup AS
Thrane Holmebakken
Produktsjef
E-post: tho@astrup.no
Telefon: 93 09 49 43
Helge Varild_kontaktbilde
Helge Varild
Produktsjef Perforerte produkter
E-post: hev@astrup.no
Telefon: 90 09 16 55
Kai Eidet_kontakt
Kai Eidet
Produktsjef / Bransjeleder plate og sveis
E-post: ke@astrup.no
Telefon: 95 91 00 19
Jørn Nilsen_kontaktbilde
Jørn Nilsen
Produktsjef / Bransjeleder maskinering
E-post: jni@astrup.no
Telefon: 48 99 88 95
Helge Lundby, Astrup AS
Helge Lundby
Markedssjef Rustfritt og Spesialstål
E-post: hl@astrup.no
Telefon: 91 87 69 81

Produktavdeling Plast

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 18
E-post: plast@astrup.no
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Bjørn Christoffer Holtan_kontaktbilde
Bjørn Christoffer Holtan
Markedskonsulent Plast
E-post: bho@astrup.no
Telefon: 93 20 36 40
Robin Ulverud_kontaktbilde
Robin Ulverud
Markedskonsulent Plast
E-post: rul@astrup.no
Telefon: 40 30 20 83
Marthin Østbye Dahlen_kontaktbilde
Marthin Østbye Dahlen
Produktsjef Plast
E-post: mod@astrup.no
Telefon: 93 61 22 09
Martin Schiander_kontaktbilde
Martin Schiander
Plast bearbeiding
E-post: ms@astrup.no
Telefon: 92 61 08 36
Fax: 22 79 16 81
Ellen Vethe Holmerud, Astrup AS
Ellen Vethe Holmerud
Markedssjef Plast
E-post: evh@astrup.no
Telefon: 95 17 33 81

Produktavdeling Aluminium

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 15
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Bente Lura_kontaktbilde
Bente Lura
Markedskonsulent Aluminium
E-post: bl@astrup.no
Telefon: 93 20 61 27
Ola T Berntsen_kontaktbilde
Ola T. Berntsen
Produktsjef Aluminium Profiler
E-post: otb@astrup.no
Telefon: 91 81 36 19
Wincent S. Landsverk, Astrup AS
Wincent S. Landsverk
Produktsjef Aluminium Plater
E-post: wsl@astrup.no
Telefon: 90 69 37 87
Per Langseth_kontaktbilde
Per Langseth
Markedssjef Aluminium
E-post: pl@astrup.no
Telefon: 91 81 36 17

Produktavdeling Bygg og Metaller

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 25
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Steinar Øi, Astrup AS
Steinar Øi
Produktsjef Metaller
E-post: ste@astrup.no
Telefon: 40 76 06 10
Bastian Thorkildsen Lerdalan_kontaktbilde
Bastian Thorkildsen Lerdalen
Markedskonsulent Bygg og Metall
E-post: ble@astrup.no
Telefon: 93 09 74 75
Per Erik Rønningen, Astrup AS
Per Erik Rønningen
Markedssjef Bygg og Metall
E-post: per@astrup.no
Telefon: 90 73 42 32

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her