Viktig å være klar over når du maskinerer plast
Med erfaring fra metallkonstruksjon har plast noen egenskaper som stiller andre krav til innfestning, verktøy, vinkler, hastighet og matning for å oppnå et så godt resultat som mulig.

Husk jevn forvarming av materialet opp til 80 -100 ° C før grovmaskinering /dreiing, boring. Bruk skarpe verktøy, og en tilstrekkelig stor innstilling av bore-/dreievinkel. ( Se vår bearbeidingsbrosjyre)

Kjøling er viktig under selve bearbeidingen, for eksempel med trykkluft eller kjølevæske. Ved boring av gjennomgående hull, bor kun fra den ene siden. For å unngå bruddannelser, ikke lag skarpe overganger og kanter (bruk radius)

Varmeutvidelse
Plast har opp til 10 ganger større varmeutvidelse enn metall

Varmeledningsevne
Plast er varmeisolerende og bruker lenger tid på avkjøling enn metall, unngå lokal overoppheting

Strekkfasthet
Plast er vesentlig mer elastisk enn metall
Strekkfasthet: metaller er10 ganger så sterk
Stivhet/elastisitetsmodul: metaller er 100 ganger så stive

Attention - important processing notes!
Please consider absolutely the following references and recommendations:

  • homogeneous pre-heating of the material up to 80-100°C for rough-machining/drilling bores.
  • through-holes only drilled from one side .
  • to avoid the notch effect do not make sharp transitions and edges (use the radius).
  • use of sharp tools is required with sufficient large setting angle.
  • ventilate during drilling and/or use of cooling agent is essential (e.g. compressed air or cooling lubricants)

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her