Maskinering/Bearbeiding

Teknisk Plast_Maskinering-Bearbeiding_1276x850

Fokus på maskinering av plast

Plast representerer et vidt spekter av materialtyper med svært forskjellige egenskaper og bruksområder. I samarbeid med utvalgte leverandører i inn- og utland tilbyr vi våre kunder flere muligheter gjennom rådgivning om materialvalg, levering av halvfabrikata - og også ferdig maskinerte/bearbeidede komponenter.

Vi har erfart at mange kunder som selv maskinerer i stål og metaller ønsker å overlate produksjonen av plastdetaljer til spesialister- eller ønsker å få utvidet sin kapasitet eller sitt produktsortiment. Astrup har flere løsninger slik at våre maskineringskunder kan tilby  jobber som krever bearbeiding av plast, og finne disse lønnsomme.

Maskinering og dans

Maskinering har i likhet med mange danseformer strenge regler for hvordan den skal utføres, men i mange tilfeller settes grenser kun ved hva som er fysisk mulig å utføre. Materialvalg er derfor viktig og kan ved feil bruk og valg av materiale gi mindre spillerom for personlig tolkning og improvisasjon.

I all dans er koreografi viktig. Ting må gjøres i riktig rekkefølge for å lage et godt resultat. Kunsten er da å operere innenfor de regler og muligheter som er tilgjengelig. Det samme gjelder innen god maskinering, som også krever god koordinasjon, utholdenhet, fleksibilitet og styrke. Sluttproduktet kan, akkurat som dans, gi uttrykk for følelser og skape et sosialt fellesskap. Dans er for mange en livsstil, slik er det også kanskje med maskinering. For oss i plastavdelingen er det i alle fall blitt en livsstil å fortelle om mulighetene ved bruk av plast innenfor maskinering. 

På denne siden finner du
Tips og råd: Viktig å være klar over ved maskinering av termoplast
Feilsøking: Enkel guide til mulig årsak til feil
Identifikasjon: Kjenn igjen plast ved hjelp av enkle teknikker
Dokumentasjon: Veiledning og temabrosjyrer om konstruksjonsdetaljer

Astrup har flere løsninger slik at våre maskineringskunder kan tilby jobber som krever bearbeiding av plast, og finne disse lønnsomme. Ring 22 79 15 00 for en maskineringsprat!

Let´s dance

Viktig å være klar over når du maskinerer plast
Med erfaring fra metallkonstruksjon har plast noen egenskaper som stiller andre krav til innfestning, verktøy, vinkler, hastighet og matning for å oppnå et så godt resultat som mulig.

Husk jevn forvarming av materialet opp til 80 -100 ° C før grovmaskinering /dreiing, boring. Bruk skarpe verktøy, og en tilstrekkelig stor innstilling av bore-/dreievinkel. ( Se vår bearbeidingsbrosjyre)

Kjøling er viktig under selve bearbeidingen, for eksempel med trykkluft eller kjølevæske. Ved boring av gjennomgående hull, bor kun fra den ene siden. For å unngå bruddannelser, ikke lag skarpe overganger og kanter (bruk radius)

Varmeutvidelse
Plast har opp til 10 ganger større varmeutvidelse enn metall

Varmeledningsevne
Plast er varmeisolerende og bruker lenger tid på avkjøling enn metall, unngå lokal overoppheting

Strekkfasthet
Plast er vesentlig mer elastisk enn metall
Strekkfasthet: metaller er10 ganger så sterk
Stivhet/elastisitetsmodul: metaller er 100 ganger så stive

Attention - important processing notes!
Please consider absolutely the following references and recommendations:

 • homogeneous pre-heating of the material up to 80-100°C for rough-machining/drilling bores.
 • through-holes only drilled from one side .
 • to avoid the notch effect do not make sharp transitions and edges (use the radius).
 • use of sharp tools is required with sufficient large setting angle.
 • ventilate during drilling and/or use of cooling agent is essential (e.g. compressed air or cooling lubricants)

Her finner du en enkel guide som kan hjelpe deg til å identifisere mange av de grunnleggende typer plast ved hjelp av enkle teknikker og lett tilgjengelige verktøy.

Vi understreker at disse testene kun brukes til forsøksvis identifisering fordi noen kompliserte plastforbindelser krever en grundigere analyse for identifikasjon. Husk at tilsetningsstoffer kan påvirke resultatet.

Testmetode:
Bruk alltid en liten testbit, hold denne over et ikke brennbart materiale. Tenn på biten og bemerk våre kommentarer på PTFE og PVDF. Hvis det er ønskelig med en ytterligere test for å bekrefte materialet, kan vi oversende materialprøve til våre leverandører for laboratorietesting.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål

Ved maskinering av termoplast, som f.eks. PA6, PA6 G og POM, vennligst følg våre anbefalinger for et vellykket resultat:

 • Jevn forvarming av materialet opp til 80-100°C før maskinering/dreiing og boring
 • Bruk av skarpe verktøy er nødvendig med tilstrekkelig store innstilt vinkel. Se også vår bearbeidingsbrosjyre
 • Kjøling er viktig under selve bearbeidingen, for eksempel med trykkluft eller kjølevæske
 • Ved boring av hull i store dimensjoner, bør det forbores et lite hull. Ved Gjennomgående hull, bor kun fra den ene siden
 • For å unngå bruddannelser, lag ikke skarpe overganger og kanter (bruk radius)

Mulig årsak til feil

Boring

Konisk borehull

 • Feilslipt bor - skjærekanter ikke symmetrisk
 • Feil omdreiningshastighet på bor i forhold til matehastighet
 • Utilstrekkelig klaring
 • For rask matehastighet

Brent eller smeltet overflate

 • Feil type bor
 • Feil omdreiningshastighet på bor i forhold til matehastighet
 • Feilslipt bor
 • For sakte matehastighet
 • Slitte rifler på bor
 • Sjekk verktøyklaring

Avskalling i overflate

 • For rask matehastighet
 • For stor klaring
 • For stor helningsvinkel
 • Materialet er ikke feste skikkelig - materialet beveger seg

Vibrering

 • For mye klaring
 • For sakte matehastighet
 • For stor drilloverheng
 • For stor helningsvinkel
 • Sjekk omdreiningshastighet

Spor etter mating eller spirallinjer i innvendige hull

 • Materialet er ikke i orden
 • For rask matehastighet
 • Bor ikke sentrert
 • Borejigg er ikke eksentrisk

Overdimensjonert hull

 • Utilstrekkelig klaring
 • For rask matehastighet
 • For stor inngangsvinkel

Underdimensjonert hull

 • Sløv bor eller slitte rifler på bor
 • For stor klaring
 • For liten inngangsvinkel

Hull ikke konsentris

 • For stor matehastighet
 • For liten spindelhastighet
 • Bor entrer neste del for langt unna
 • Avskjæringsverktøy etterlater seg flens som bøyer bor
 • Borhastighet for stor i starten
 • Bor ikke sentrert ved innfesting
 • Bor ikke riktig slipt

Hurtig sløvhet av borhode

 • For lav matehastighet
 • For rask spindelhastighet
 • Utilstrekkelig smøring fra kjøleveske
 • Sjekk støtte under bearbeidingsemnet

Saging

Smeltet overflate

 • Sløvt sagblad
 • Utilstrekkelig sideklaring

Ujevn finish

 • For stor hastighet
 • Sagblad feilslipt
 • Skjærekant ikke slipt
 • Sagblad montert i feil skjæreretning

Spiralmerker

 • Sagblad gnis mot materialet på vei tilbake
 • Grader på sagtennene

Konkav eller konveks overflate

 • For stor inngangsvinkel
 • Verktøyet er ikke vinkelrett montert på spindel
 • Verktøy bøyer seg
 • For rask matehastighet
 • Verktøy montert over eller under senter

Flens eller grader ved avskjeringspunkt

 • Inngangsvinkelen er ikke stor nok
 • Sagblad er sløvt eller ikke slipt
 • For rask mating

Grader på utvendig diameter

 • Ingen fase før avskjæring
 • Sløvt sagblad

Dreiing

Smeltet overflate

 • Sløvt verktøy
 • Utilstrekkelig sideklaring
 • For sakte matehastighet
 • For lav spindelhastighet

Ujevn finish

 • For rask mating
 • Feil klaringsvinkel
 • Skarp spiss på verktøy (liten radius på verktøyspissen påkrevet)
 • Verktøyet er ikke montert i senter

Grader på skjærekant

 • Ingen fase utført på skarpe hjørner
 • Sløvt verktøy
 • Utilstrekkelig sideklarering
 • Skjærevinkel ikke gitt på verktøy. (verktøy skal bevege seg ut av emne gradvis, og ikke i stor fart)

Sprekking eller avskalling i hjørner

 • For mye positiv helling av verktøy
 • Verktøy har ikke entret materialet forsiktig, men for hurtig
 • Sløvt verktøy
 • Skarp spiss på verktøy (liten radius på verktøyspissen påkrevet)

Vibrering

 • For mye radius på verktøyspissen
 • Verktøy ikke festet skikkelig
 • Materialet er ikke festet skikkelig

Brosjyrer som sendes på forespørsel:

 • POM som glidelager
 • Oilon som glidelager
 • PA som glidelager
 • PA med olje som glidelager
 • PA som tannhjul
 • PEHD1000 som silokledning
 • Plast - et lett valg (Offshore/Subsea)
 • Make a change with plastic (Offshore/Subsea)

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her