Ved maskinering av termoplast, som f.eks. PA6, PA6 G og POM, vennligst følg våre anbefalinger for et vellykket resultat:

 • Jevn forvarming av materialet opp til 80-100°C før maskinering/dreiing og boring
 • Bruk av skarpe verktøy er nødvendig med tilstrekkelig store innstilt vinkel. Se også vår bearbeidingsbrosjyre
 • Kjøling er viktig under selve bearbeidingen, for eksempel med trykkluft eller kjølevæske
 • Ved boring av hull i store dimensjoner, bør det forbores et lite hull. Ved Gjennomgående hull, bor kun fra den ene siden
 • For å unngå bruddannelser, lag ikke skarpe overganger og kanter (bruk radius)

Mulig årsak til feil

Boring

Konisk borehull

 • Feilslipt bor - skjærekanter ikke symmetrisk
 • Feil omdreiningshastighet på bor i forhold til matehastighet
 • Utilstrekkelig klaring
 • For rask matehastighet

Brent eller smeltet overflate

 • Feil type bor
 • Feil omdreiningshastighet på bor i forhold til matehastighet
 • Feilslipt bor
 • For sakte matehastighet
 • Slitte rifler på bor
 • Sjekk verktøyklaring

Avskalling i overflate

 • For rask matehastighet
 • For stor klaring
 • For stor helningsvinkel
 • Materialet er ikke feste skikkelig - materialet beveger seg

Vibrering

 • For mye klaring
 • For sakte matehastighet
 • For stor drilloverheng
 • For stor helningsvinkel
 • Sjekk omdreiningshastighet

Spor etter mating eller spirallinjer i innvendige hull

 • Materialet er ikke i orden
 • For rask matehastighet
 • Bor ikke sentrert
 • Borejigg er ikke eksentrisk

Overdimensjonert hull

 • Utilstrekkelig klaring
 • For rask matehastighet
 • For stor inngangsvinkel

Underdimensjonert hull

 • Sløv bor eller slitte rifler på bor
 • For stor klaring
 • For liten inngangsvinkel

Hull ikke konsentris

 • For stor matehastighet
 • For liten spindelhastighet
 • Bor entrer neste del for langt unna
 • Avskjæringsverktøy etterlater seg flens som bøyer bor
 • Borhastighet for stor i starten
 • Bor ikke sentrert ved innfesting
 • Bor ikke riktig slipt

Hurtig sløvhet av borhode

 • For lav matehastighet
 • For rask spindelhastighet
 • Utilstrekkelig smøring fra kjøleveske
 • Sjekk støtte under bearbeidingsemnet

Saging

Smeltet overflate

 • Sløvt sagblad
 • Utilstrekkelig sideklaring

Ujevn finish

 • For stor hastighet
 • Sagblad feilslipt
 • Skjærekant ikke slipt
 • Sagblad montert i feil skjæreretning

Spiralmerker

 • Sagblad gnis mot materialet på vei tilbake
 • Grader på sagtennene

Konkav eller konveks overflate

 • For stor inngangsvinkel
 • Verktøyet er ikke vinkelrett montert på spindel
 • Verktøy bøyer seg
 • For rask matehastighet
 • Verktøy montert over eller under senter

Flens eller grader ved avskjeringspunkt

 • Inngangsvinkelen er ikke stor nok
 • Sagblad er sløvt eller ikke slipt
 • For rask mating

Grader på utvendig diameter

 • Ingen fase før avskjæring
 • Sløvt sagblad

Dreiing

Smeltet overflate

 • Sløvt verktøy
 • Utilstrekkelig sideklaring
 • For sakte matehastighet
 • For lav spindelhastighet

Ujevn finish

 • For rask mating
 • Feil klaringsvinkel
 • Skarp spiss på verktøy (liten radius på verktøyspissen påkrevet)
 • Verktøyet er ikke montert i senter

Grader på skjærekant

 • Ingen fase utført på skarpe hjørner
 • Sløvt verktøy
 • Utilstrekkelig sideklarering
 • Skjærevinkel ikke gitt på verktøy. (verktøy skal bevege seg ut av emne gradvis, og ikke i stor fart)

Sprekking eller avskalling i hjørner

 • For mye positiv helling av verktøy
 • Verktøy har ikke entret materialet forsiktig, men for hurtig
 • Sløvt verktøy
 • Skarp spiss på verktøy (liten radius på verktøyspissen påkrevet)

Vibrering

 • For mye radius på verktøyspissen
 • Verktøy ikke festet skikkelig
 • Materialet er ikke festet skikkelig

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her