Bærekraftig aluminium

Bærekraft_3618539

Bærekraft er tidens mest populære ord. Enkelt fortalt så betyr det at vi må ha en utvikling som tilfredsstiller levevilkårene nå - uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter. Det dreier seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød, og er gjerne inspirert av FNs bærekraftsmål. Uansett hvor vi står, og hva vi mener, så har vi ikke råd til å ikke gjøre noe. Vi må ta vare på naturressursene.

Astrup AS jobber tett med sine leverandører med økt fokus på det grønne skiftet, og sammen ønsker vi å skape lønnsomme og bærekraftige løsninger. Vi kan tilby resirkulert aluminium i både ekstruderte og valsede produkter. Våre leverandører tilbyr løsninger med 60-75% resirkulert aluminium. Vi lagerfører i dag lakkerte plater i 75% resirkulert aluminium - AluColour ORBIS 75 - produsert i Norge. Kortreist og bærekraftig.

Bærekraft er tidens mest populære ord - både elsket, hatet og tidvis også misbrukt. Enkelt fortalt så vil det egentlig bare si at vi må ha en utvikling som tilfredsstiller levevilkårene til menneskene nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine levevilkår og behov. Diskusjoner om bærekraft dreier seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød, og er gjerne inspirert av FNs bærekraftsmål. Og uansett hvor vi står og hva vi mener, så kan vi ikke nekte for at dette er viktige ting, som vi må ta på alvor.

Våre leverandører og bærekraft:

Purso Greenline 
Speira Orbis

Hva gjør et materiale bærekraftig?

Ifølge NORSUS (Norsk institutt for bærekraftforsking) er et bærekraftig produkt ikke bare selve materialet i produktet eller produktsystemet, men også alle materialer og energikilder som brukes til produksjon, transport, og vedlikehold. Et miljøriktig produkt er et produkt som oppfyller de nødvendige forbrukerfordelene sammenlignet med konvensjonelle produkter, men som bruker færre ressurser i produksjon, bruk og avhending - og har mindre innvirkning på miljøet.

Produktets samlede levetid må derfor tas i betraktning når man vurderer bærekraftige løsninger. 

Aluminium_Resirkulert_grønn

Riktig ressursbruk

Ressursbruk er forbundet med utslipp og andre miljøpåvirkninger. Det å vurdere disse miljøpåvirkningene, på alle stadier av livssyklusen, er en del av en helhetlig miljøvurdering. Alle produkter bruker ressurser og har en miljøpåvirkning. Bærekraft er derfor ikke bare et spørsmål om råvaren som brukes, men avhenger også av faktorer som bruk i kundens applikasjon levetid og alternativer for utrangert levetid. Å vurdere disse faktorene over livssyklusen er avgjørende for å vurdere hvor bærekraftig et produkt er. Dette gjelder alle produkter uansett materiale. På denne måten kan økologiske, tekniske og økonomiske fordeler kombineres.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Gjennom en systematisk kartlegging og vurdering med våre leverandører jobber vi for å få informasjon om hvilke miljøutfordringer som er de viktigste for våre produkter og hvor i livsløpet de oppstår.  Livsløpsvurderingen( LCA ( life cycle assessments) er en helhetlig vurdering av ulike miljøpåvirkninger og går dermed utover et rent CO2-hensyn. Livsløpsvurderinger er derfor et flott verktøy som brukes for å måle både karbonfotavtrykk og miljøpåvirkning.

Vi vil også fremover jobbe tett med dere som kunder med fokus på hvordan vi kan gå sammen og skape lønnsomme miljøvennlige løsninger.

Bærekraft_Grønn Planet_fane

Dette skal vi ha fokus på sammen:

 • Sertifiseringer og ledelsessystemer
 • Øke andelen av bærekraftige produkter
 • Redusere vårt økologiske fotavtrykk
 • Fokus på konkurransedyktige fordeler
 • Ta samfunnsansvar
Astrup Goes Green

Europeiske direktiver  

 • REACH - EC1907/2006
 • ROHS
 • BREEAM
 • FDA/EC-no-1935/2004
 • PHIS (Product Handling Information)
 • DIRECTIVE (EU) 2019/904 (SUP)
 • ISO 9001
 • ISO 14001

Nasjonale direktiver

 • DNV sertifikat
 • Svanemerking
 • Miljøfyrtårn

Våre sertifikater

Salgskontor Oslo

Astrup_Oslo_fasade

Astrup AS, Oslo
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 22 79 15 00
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Lisbet Lundby, Astrup AS
Lisbet Lundby
Teamleder Kundeservice
E-post: lh@astrup.no
Telefon: +47 93 20 23 15
Grethe Jensen, Astrup AS
Grethe Jensen
Salgskonsulent
E-post: gj@astrup.no
Telefon: 93 20 58 14
Heidi Sørensen, Astrup AS
Heidi Sørensen
Salgskonsulent
E-post: hs@astrup.no
Telefon: 93 08 95 34
Eskil T Svendsen_kontaktbilde
Eskil T Svendsen
Salgsansvarlig Oslo
E-post: ets@astrup.no
Telefon: 90 64 00 65
André Fayen_kontaktbilde
André Fayen
Salgsansvarlig Oslo
E-post: af@astrup.no
Telefon: 93 24 97 26
Cian Moe Svendsen_kontaktbilde
Cian Moe Svendsen
Salgsansvarlig Oslo
E-post: cs@astrup.no
Telefon: 98 30 00 11
Mads Vestad, Astrup AS
Mads Vestad
Regionssjef Sør- og Østlandet
E-post: mev@astrup.no
Telefon: 90 86 16 77

Salgskontor Stavanger

Astrup Sandnes_kontakt oss

Astrup AS, Stavanger
Luramyrveien 40, N-4313 Sandnes

Telefon: 51 32 51 80
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Kirsten Johnsen, Astrup AS
Kirsten Johnsen
Salgskonsulent Stavanger
E-post: kjo@astrup.no
Telefon: 40 44 18 46
Ingve Haukland, Astrup AS
Ingve Haukland
Salgsansvarlig Stavanger
E-post: ih@astrup.no
Telefon: 91 51 11 04
Thrane Holmebakken, Astrup AS
Thrane Holmebakken
Produktsjef
E-post: tho@astrup.no
Telefon: 93 09 49 43
Storm Gabrielle Salhus
Storm Gabrielle Salhus
Trainee-Salgsansvarlig Stavanger
E-post: sgs@astrup.no
Telefon: 92 34 91 38
Christian Wanvik Pedersen, Astrup AS
Christian W. Pedersen
Regionssjef Stavanger
E-post: cwp@astrup.no
Telefon: 93 09 68 69

Salgskontor Bergen

Astrup Bergen

Astrup AS, Bergen
Leirvikflaten 3, N-5179 Godvik

Telefon: 55 50 61 80
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Carl Ove Strømmen, Astrup AS
Carl Ove Strømmen
Key Account Manager
E-post: cos@astrup.no
Telefon: 92 43 44 26
Ørjan Lindøe, Astrup AS
Ørjan Lindøe
Salgsdirektør / Regionsjef Bergen
E-post: oli@astrup.no
Telefon: 93 20 28 23
Kenneth Olsen, Astrup AS
Kenneth Olsen
Salgsansvarlig Bergen
E-post: kol@astrup.no
Telefon: 90 14 20 35
Mona Iren Rongevær_kontaktbilde
Mona Iren Rongevær
Salgsansvarlig Bergen
E-post: mir@astrup.no
Telefon: 45 39 01 71
Vidar Schou-Hegdal_kontaktbilde
Vidar Schou-Hegdal
Salgsansvarlig Bergen
E-post: vsh@astrup.no
Telefon: 97 47 76 01
Kirsten Johnsen, Astrup AS
Kirsten Johnsen
Salgskonsulent Stavanger
E-post: kjo@astrup.no
Telefon: 40 44 18 46

Produktavdeling Rustfritt og Spesialstål

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 19
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Lena Sandum, Astrup AS
Lena Sandum
Markedskonsulent Rustfritt
E-post: ls@astrup.no
Telefon: 93 20 43 11
Erik Harald Øian, Astrup AS
Erik Harald Øian
Produktsjef Spesialstål
E-post: eho@astrup.no
Telefon: 48 19 42 42
Thrane Holmebakken, Astrup AS
Thrane Holmebakken
Produktsjef
E-post: tho@astrup.no
Telefon: 93 09 49 43
Helge Varild_kontaktbilde
Helge Varild
Produktsjef Perforerte produkter
E-post: hev@astrup.no
Telefon: 90 09 16 55
Kai Eidet_kontakt
Kai Eidet
Produktsjef / Bransjeleder plate og sveis
E-post: ke@astrup.no
Telefon: 95 91 00 19
Jørn Nilsen_kontaktbilde
Jørn Nilsen
Produktsjef / Bransjeleder maskinering
E-post: jni@astrup.no
Telefon: 48 99 88 95
Helge Lundby, Astrup AS
Helge Lundby
Markedssjef Rustfritt og Spesialstål
E-post: hl@astrup.no
Telefon: 91 87 69 81

Produktavdeling Plast

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 18
E-post: plast@astrup.no
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Bjørn Christoffer Holtan_kontaktbilde
Bjørn Christoffer Holtan
Markedskonsulent Plast
E-post: bho@astrup.no
Telefon: 93 20 36 40
Robin Ulverud_kontaktbilde
Robin Ulverud
Markedskonsulent Plast
E-post: rul@astrup.no
Telefon: 40 30 20 83
Marthin Østbye Dahlen_kontaktbilde
Marthin Østbye Dahlen
Produktsjef Plast
E-post: mod@astrup.no
Telefon: 93 61 22 09
Martin Schiander_kontaktbilde
Martin Schiander
Plast bearbeiding
E-post: ms@astrup.no
Telefon: 92 61 08 36
Fax: 22 79 16 81
Ellen Vethe Holmerud, Astrup AS
Ellen Vethe Holmerud
Markedssjef Plast
E-post: evh@astrup.no
Telefon: 95 17 33 81

Produktavdeling Aluminium

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 15
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Bente Lura_kontaktbilde
Bente Lura
Markedskonsulent Aluminium
E-post: bl@astrup.no
Telefon: 93 20 61 27
Ola T Berntsen_kontaktbilde
Ola T. Berntsen
Produktsjef Aluminium Profiler
E-post: otb@astrup.no
Telefon: 91 81 36 19
Wincent S. Landsverk, Astrup AS
Wincent S. Landsverk
Produktsjef Aluminium Plater
E-post: wsl@astrup.no
Telefon: 90 69 37 87
Per Langseth_kontaktbilde
Per Langseth
Markedssjef Aluminium
E-post: pl@astrup.no
Telefon: 91 81 36 17

Produktavdeling Bygg og Metaller

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 25
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Steinar Øi, Astrup AS
Steinar Øi
Produktsjef Metaller
E-post: ste@astrup.no
Telefon: 40 76 06 10
Bastian Thorkildsen Lerdalan_kontaktbilde
Bastian Thorkildsen Lerdalen
Markedskonsulent Bygg og Metall
E-post: ble@astrup.no
Telefon: 93 09 74 75
Per Erik Rønningen, Astrup AS
Per Erik Rønningen
Markedssjef Bygg og Metall
E-post: per@astrup.no
Telefon: 90 73 42 32

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her