Norwegian Fish farming_1276x850

Norsk oppdrettsindustri har en stor utfordring - som bare er noen få millimeter lang!

14.07.2023

Astrup AS bidrar til flere gode forebyggende tiltak mot lakselus

Det er store og små utfordringer i alle næringer. Mange kan løses raskt, mens andre utfordringer krever mer utholdenhet. Lakselus er en av de absolutt største utfordringene for havbruksnæringen. Et FHF-finansiert prosjekt har dokumentert at problemstillingen koster næringen ca. 5 milliarder kroner pr. år - sannsynligvis mer hvis tilvekst hensyntas fullt ut.

Den lille parasitten fester seg på oppdrettslaksen, dette kan føre til sårskader og økt sannsynlighet for sykdom og fiskedødelighet for både oppdrettet og vill laksefisk. Det er iverksatt flere forebyggende tiltak, og  i prosjektet PreventLice (901685) Optimalisere forebyggende lusestrategi ved å kombinere atferd, miljø og teknologi har forskerne, ledet av Tina Oldham, Havforskningsinstituttet analysert alle publiserte data fra forsøk som har brukt snorkelmerder, luseskjørt, nedsenket lys og nedsenket fôring for å estimere effekten av disse forbyggende tiltakene under ulike miljøforhold. Les mer om dette.

Veien videre
I veikart for Havbruksnæringen er det satt som hovedmål at oppdrett av laks må skje med en teknologi som eliminerer problemene med lakselus innen 2030.
Nærings- og Fiskeridepartementet har også invitert til et innspillsmøte under Aqua Nor 2023.

Astrup AS – en bidragsyter
Vi ønsker, ved nyskapning og innovasjon, å være en bidragsyter i å nå målsetningen om å styrke Norges posisjon som ledende leverandør til havbruksnæringen. Gjennom tett kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere jobber vi aktivt for å møte bransjens krav til bærekraftig vekst.

Les mer om:

Kontakt oss i dag
Ellen Holmerud: ellen.holmerud@astrup.no
Plastavdelingen: plast@astrup.no

Les mer om
Veikart for havbruksnæringen (PDF)
Astrup Goes Green
Resirkulerte materialer
Utvidet tilbud av bioplast
Mindre bruk av legemidler mot lakselus med oppdrett av rensefisk i kar av PEHD300
Sirkulære fisketanker laster mer fisk og øker
Havyard leverer brønnbåt med runde tanker (Teknisk Ukeblad)
MMC circular tank live fish handling system (Vimeo-video)

Bransjeikon_Aqua

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her