Hva gjør et plastmateriale bærekraftig?

Ifølge NORSUS (Norsk institutt for bærekraftforsking) er et bærekraftig produkt ikke bare selve materialet i produktet eller produktsystemet, men også alle materialer og energikilder som brukes til produksjon, transport, og vedlikehold. Et miljøriktig produkt er et produkt som oppfyller de nødvendige forbrukerfordelene sammenlignet med konvensjonelle produkter, men som bruker færre ressurser i produksjon, bruk og avhending - og har mindre innvirkning på miljøet.

Produktets samlede levetid må derfor tas i betraktning når man vurderer bærekraftige løsninger. 

Sirkulærøkonomi_210

Riktig ressursbruk

Ressursbruk er forbundet med utslipp og andre miljøpåvirkninger. Det å vurdere disse miljøpåvirkningene, på alle stadier av livssyklusen, er en del av en helhetlig miljøvurdering. Alle produkter bruker ressurser og har en miljøpåvirkning. Bærekraft er derfor ikke bare et spørsmål om råvaren som brukes, men avhenger også av faktorer som bruk i kundens applikasjon levetid og alternativer for utrangert levetid. Å vurdere disse faktorene over livssyklusen er avgjørende for å vurdere hvor bærekraftig et produkt er. Dette gjelder alle produkter uansett materiale. På denne måten kan økologiske, tekniske og økonomiske fordeler kombineres.

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her