RoHS-direktivet er en EU-bestemmelse fra 2006 som handler om bruk av farlige stoffer i nytt elektrisk og elektronisk utstyr. Hensikten med direktivet er å beskytte brukerne av dette utstyret mot skadelige stoffer som bly, kvikksølv og kadmium. Samtidig har direktivet til hensikt å beskytte miljøet fordi disse stoffene ikke vil være til stede når elektrisk eller elektronisk utstyr demonteres, og dermed er det enklere å resirkulere utstyret etter demontering.
I EU er det forbudt å selge og importere elektrisk og elektronisk utstyr som ikke oppfyller bestemmelsene i RoHS-direktivet.

Våre produkter sett i sammenheng med RoHS
I PDF-filene til venstre finner du en oversikt på Astrups rolle i forbindelse med RoHS. Dersom du har spørsmål om disse dokumentene, er du velkommen til å ta kontakt med Astrup.

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her