Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Astrup AS har etablert en egen policy for ansvarlig forretningsdrift, som skal gi veiledning og føringer for bedriftens arbeid med menneske-rettigheter, anstendige arbeidsforhold og bærekraft. Vi vet at det i flere av våre leverandørkjeder kan finnes sosiale utfordringer og risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vi ønsker å bidra til å løse bærekrafts utfordringene i verdikjedene våre gjennom at vi stiller krav til, og følger opp våre leverandører og samarbeidspartnere. På denne måten kan vi skape en positiv påvirkning.

Gjennom vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger skal vi følge opp og sørge for at vi opptrer ansvarlig i egen drift og i møte med andre virksomheter. Gjennom våre løpende risikovurderinger vurderer vi hvor i vår virksomhet og våre verdikjeder det er størst risiko for negativ innvirkning på menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og miljø. Basert på dette arbeidet vil vi gjennomføre risikoreduserende tiltak, og sørge for utbedring dersom det avdekkes at vi har forårsaket eller bidratt til faktiske negative konsekvenser.

Informasjon om arbeidet knyttet til aktsomhetsvurderinger kommer også i vår årsrapport for 2022

For ytterligere informasjon om Åpenhetsloven, send mail til apenhetsloven@astrup.no

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her