Personvernerklæring Rekruttering

GDPR_Personvernerklæring_3

Formålet med erklæringen er å forklare hvordan vi i Astrup AS behandler personopplysninger om jobbsøkere og hvilke rettigheter jobbsøkere har under personvernlovgivningen. I erklæringen refererer vi til denne typen informasjon som «søknadsinformasjon».

Erklæringen gjelder for søknader som er sendt via jobbsøkesider, LinkedIn, Astrup AS sitt nettsted eller intranett, samt via tredjeparter, som bemanningsbyråer eller jobbdatabaser. Den gjelder også søknader vi får inn på andre måter, for eksempel på e-post eller med vanlig post.

Personvernerklæring for rekruttering Astrup AS

1. Innledning
Formålet med denne erklæringen er å forklare hvordan vi i Astrup AS behandler personopplysninger om jobbsøkere og hvilke rettigheter jobbsøkere har under personvernlovgivningen. I erklæringen refererer vi til denne typen informasjon som «søknadsinformasjon».
Erklæringen gjelder for søknader som er sendt via jobbsøkesider, LinkedIn, Astrup AS sitt nettsted eller intranett, samt via tredjeparter, som bemanningsbyråer eller jobbdatabaser. Den gjelder også søknader vi får inn på andre måter, for eksempel på e-post eller med vanlig post.

2. Oversikt
Astrup AS overholder prinsippene for personvern tilknyttet søknadsinformasjon:
• Rimelighet og åpenhet: Vi skal informere søkerne om hva Astrup AS gjør med informasjonen i søknadene deres.
• Lovlighet: Vi skal sørge for at vi alltid har et godt, rettslig grunnlag for å behandle søknadsinformasjon.
• Formålsbegrensning: Vi skal bare innhente søknadsinformasjon til et bestemt formål. Hvis vi vil gjenbruke søknadsinformasjonen til et annet formål, må vi sørge for at de to formålene er kompatible.
• Dataminimering: Vi skal ikke behandle mer søknadsinformasjon enn det som er strengt nødvendig.
• Nøyaktighet: Vi skal sørge for at søknadsinformasjonen er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.
• Lagringsbegrensning: Vi skal ikke beholde søknadsinformasjon lenger enn nødvendig. Søknadsinformasjon som ikke lenger trengs, skal slettes eller anonymiseres.
• Sikkerhet: Vi skal beskytte informasjon sendt til Astrup AS av jobbsøkere, mot tap eller tyveri. Vi skal sørge for at våre tjenestetilbydere gjør det samme.
• Enkeltpersoners rettigheter: Vi skal la enkeltpersoner få tilgang til, korrigere eller slette søknadsinformasjonen sin, eller sette begrensninger for bruken av søknadsinformasjonen.
• Overføring av søknadsinformasjon: Vi skal iverksette sikkerhetstiltak før overføring av søknadsinformasjon til land utenfor Europa.
• Integritet: Astrup AS vil iverksette tiltak for å sikre at vi behandler søknadsinformasjon i henhold til disse ti prinsippene for personvern.

3. Hva slags søknadsinformasjon innhenter Astrup AS?
I en rekrutteringsprosess vil Astrup AS i all hovedsak bare innhente søknadsinformasjon som er relevant for stillingen det er søkt på.
Slik informasjon kan være:
• Informasjon du oppgir når du oppretter en konto («Profil») på en jobbsøkerside, for eksempel e-postadressen din.
• Informasjon du oppgir når du søker på en stilling i Astrup AS, for å beskrive hvem du er og hvilke kvalifikasjoner og egenskaper du har, som navn, kontaktinformasjon, nasjonalitet, utdanning, jobberfaring, interesser og CV.
• Informasjon som Astrup AS innhenter underveis i rekrutteringsprosessen, for eksempel om prestasjonene dine i forbindelse med vurderinger og intervjuer samt innspill fra referansepersonene dine.
• Informasjon som er knyttet til bruken din av nettstedet vårt, som for eksempel IP-adressen din. Slik informasjon kan samles inn ved hjelp av informasjonskapsler. Vil du vite mer om hvordan Astrup AS bruker informasjonskapsler? Se Astrup AS nettside.

Opplysninger fra strafferegisteret eller helseinformasjon vil bare innhentes der lokal lovgivning tillater dette. Du vil bli informert om hvorvidt informasjon er obligatorisk eller frivillig å oppgi.

4. Hva gjør Astrup AS med søknadsinformasjonen din?
Astrup AS bruker søknadsinformasjon hovedsakelig til å:
• Behandle jobbsøknaden din. Vi vurderer din egnethet for jobben, slik at vi kan sile ut aktuelle søkere. Vi bruker også informasjonen til å kontrollere kvalifikasjoner og referanser.
• Forbedre rekrutteringsprosessen vår for å sikre at for eksempel nettstedet vårt, intranettet vårt og jobbportalen vår er brukervennlige og inneholder relevant og nyttig informasjon.
• Sikre at vi etterlever de etiske retningslinjene våre  blant annet for å sørge for at vi lever opp til verdiene våre.

Som et ledd i rekrutteringsprosessen kan vi bruke andre kilder enn dem du selv har oppgitt for å samle informasjon om deg og/eller få bekreftet søknadsinformasjonen din. Dette kan omfatte å kontrollere kvalifikasjoner, styreverv, økonomisk historikk (f.eks. konkurs) og om du er tidligere straffedømt. Forutsetninger:
• Du vil få beskjed på forhånd om hvilke deler av søknadsinformasjonen din som vil bli kontrollert, herunder en forklaring på hvordan vi utfører kontrollene.
• Informasjon fra strafferegisteret eller helseinformasjon vil bare bli innhentet fra offentlige, autoriserte kilder og i henhold til gjeldende lovgivning.

Der det er relevant for stillingen du søker på, kan vi også be deg om å la deg teste for rusmiddelbruk før du begynner hos oss.

Astrup AS vil kun behandle søknadsinformasjonen din hvis vi har rettslig grunnlag for å gjøre dette. Astrup AS behandler søknadsinformasjon fordi det er viktig for oss å vite mest mulig om kandidatene før vi ansetter. I noen tilfeller behandler vi søknadsinformasjon basert på ditt samtykke til dette (et samtykke du når som helst kan trekke tilbake), fordi slik behandling er lovpålagt eller for å forfølge berettigede forretningsinteresser (for eksempel der det er nødvendig for å skaffe nok informasjon om søkerne til å kunne rekruttere den rette kandidaten).

5. Hvem får innsyn i søknadsinformasjonen din?
a. Internt i Astrup AS: Det er kun medarbeidere i Astrup AS med et «rimelig behov for å kjenne til» søknadsinformasjon som har tilgang til slik informasjon. Dette er personer som må kjenne til informasjonen for å kunne behandle jobbsøknader.
b. Utenfor Astrup AS: Astrup AS kan dele søknadsinformasjon med autoriserte tredjepartsleverandører som er involvert i rekrutteringsprosessen. For eksempel kan vi formidle personopplysningene dine til slike leverandører for at de skal kunne undersøke og bekrefte søknaden og informasjonen du har oppgitt til Astrup AS. Dette omfatter kontroll av utdanning og jobberfaring.

Generelt vil Astrup AS bare dele søknadsinformasjonen din med tredjeparter utenfor Astrup AS og deres leverandører:
• Når dette er lovpålagt; • Som svar på en begjæring fra politiet eller andre rettshåndhevende instanser, eller
• I den hensikt å søke juridisk bistand fra Astrup AS sine eksterne advokater eller i forbindelse med rettsforhandlinger med en tredjepart.

6. Hvor lenge lagrer Astrup AS søknadsinformasjonen din?
Vi lagrer søknadsinformasjonen din i henhold til våre interne regler og prosedyrer. Hvis du for eksempel ikke er en aktuell kandidat for en stilling du har søkt på hos oss (eller du takker nei til stillingen), blir søknadsinformasjonen din normalt slettet innen [6–18 måneder] (avhengig av rettskrets) i henhold til gjeldende lovgivning og slik at vi kan kontakte deg på nytt hvis det dukker opp en annen stilling som passer for deg. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vi lagrer søknadsinformasjonen din.

Dersom du blir ansatt i Astrup AS, lagrer vi personopplysningene dine i henhold til våre interne regler og prosedyrer. Du får mer informasjon om disse når du begynner i jobben.

7. Hvor lagrer Astrup AS søknadsinformasjonen din?
Vi oppbevarer søknadsinformasjonen din på våre servere eller i våre lukkede arkiver.

8. Dine rettigheter
Du kan ha rett til å få tilgang til, korrigere eller slette søknadsinformasjon som Astrup AS har lagret om deg. Du kan også ha rett til å bestride eller begrense Astrup AS behandling av søknadsinformasjonen din og motta en skriftlig, maskinlesbar kopi av søknadsinformasjon du har oppgitt til Astrup AS. Husk at du kan oppdatere kontaktinformasjonen din i profilen din på nett. Alle henvendelser som gjelder utøvelse av disse rettighetene vil bli individuelt behandlet av Astrup AS. Det kan skje at vi ikke er lovpålagt å etterkomme anmodningen din, enten på grunn av lovgivningen i din rettskrets eller relevante unntak i bestemmelsene i gjeldende personvernlovgivning.

9. Kontakt oss
Dersom du vil vite mer om temaene i denne erklæringen eller ønsker å utøve rettighetene dine som beskrevet i avsnitt 8, ta kontakt med Behandlingsansvarlig i Astrup AS: Innkjøps- og Økonomidirektør Walther J. Hilsen. Epost: wjh@astrup.no • Telefon: +47 92 89 11 78
Har du spørsmål om vår Personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på astrup@astrup.no.
Dersom du er misfornøyd med måten Astrup AS har behandlet søknadsinformasjonen din på, kan du klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å ta opp saken med Astrup AS først.

Oppdatert: 22.05.2018

25. mai 2018 trådte den nye europeiske personvernforordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Forordningen kommer til å implementeres i alle lokale personvernlover i hele EU og EØS-området. Den vil gjelde for alle selskaper som selger til- og lagrer personlig informasjon om europeiske statsborgere, inkludert selskaper på andre kontinenter. Den gir innbyggere i EU og EØS større kontroll over sine egne personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele Europa.

Les mer

Salgskontor Oslo

Astrup_Oslo_fasade

Astrup AS, Oslo
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 22 79 15 00
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Lisbet Lundby, Astrup AS
Lisbet Lundby
Teamleder Kundeservice
E-post: lh@astrup.no
Telefon: +47 93 20 23 15
Grethe Jensen, Astrup AS
Grethe Jensen
Salgskonsulent
E-post: gj@astrup.no
Telefon: 93 20 58 14
Herman Engelschiøn, Astrup AS
Herman Engelschiøn
Salgskonsulent
E-post: hen@astrup.no
Telefon: 93 09 74 75
Heidi Sørensen, Astrup AS
Heidi Sørensen
Salgsansvarlig Oslo
E-post: hs@astrup.no
Telefon: 93 08 95 34
Paul Tjærnås, Astrup AS
Paul Tjærnås
Salgsansvarlig Oslo
E-post: pt@astrup.no
Telefon: 40 64 85 95
Steinar Øi, Astrup AS
Steinar Øi
Salgsansvarlig Oslo
E-post: ste@astrup.no
Telefon: 40 76 06 10
Mads Vestad, Astrup AS
Mads Vestad
Regionssjef Sør- og Østlandet
E-post: mev@astrup.no
Telefon: 90 86 16 77

Salgskontor Bergen

Astrup Bergen

Astrup AS, Bergen
Leirvikflaten 3, N-5179 Godvik
Postboks 2434 Drotningsvik, N-5834 Bergen

Telefon: 55 50 61 80
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Carl Ove Strømmen, Astrup AS
Carl Ove Strømmen
Key Account Manager
E-post: cos@astrup.no
Telefon: 92 43 44 26
Ørjan Lindøe, Astrup AS
Ørjan Lindøe
Regionsjef Bergen
E-post: oli@astrup.no
Telefon: 93 20 28 23
Christian Mobergslien, Astrup AS
Christian Mobergslien
Salgsansvarlig Bergen
E-post: cmo@astrup.no
Telefon: 41 10 72 19
Kenneth Olsen, Astrup AS
Kenneth Olsen
Salgsansvarlig Bergen
E-post: kol@astrup.no
Telefon: 90 14 20 35
Kirsten Johnsen, Astrup AS
Kirsten Johnsen
Salgskonsulent Stavanger
E-post: kjo@astrup.no
Telefon: 40 44 18 46

Produktavdeling Rustfritt & Spesialstål

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 19
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Lena Sandum, Astrup AS
Lena Sandum
Markedskonsulent Rustfritt
E-post: ls@astrup.no
Telefon: 93 20 43 11
Lene Noreng, Astrup AS
Lene Noreng
Produktsjef Rustfritt
E-post: ln@astrup.no
Telefon: 93 26 38 57
Erik Harald Øian, Astrup AS
Erik Harald Øian
Produktsjef Spesialstål
E-post: eho@astrup.no
Telefon: 48 19 42 42
Thrane Holmebakken, Astrup AS
Thrane Holmebakken
Produktsjef
E-post: tho@astrup.no
Telefon: 93 09 49 43
Helge Lundby, Astrup AS
Helge Lundby
Markedssjef Rustfritt & Spesialstål
E-post: hl@astrup.no
Telefon: 91 87 69 81

Produktavdeling Plast

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 18
E-post: plast@astrup.no
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Jon Harstad_kontaktbilde
Jon Harstad
Trainee Produktsjef
E-post: jha@astrup.no
Telefon: 47 66 88 63
Kai Remen_kontaktbilde
Kai Remen
Markedskonsulent Plast
E-post: kr@astrup.no
Telefon: 93 20 36 40
Ellen Vethe Holmerud, Astrup AS
Ellen Vethe Holmerud
Produktsjef Teknisk Plast
E-post: evh@astrup.no
Telefon: 95 17 33 81
Morten Kaalstad, Astrup AS
Morten Kaalstad
Produktsjef Plast
E-post: mk@astrup.no
Telefon: 47 45 56 58
Birger Eidskrem_kontaktbilde
Birger Eidskrem
Markedssjef Plast
E-post: emb@astrup.no
Telefon: 90 68 22 38
Martin Schiander_kontaktbilde
Martin Schiander
Plast bearbeiding
E-post: ms@astrup.no
Telefon: 92 61 08 36
Fax: 22 79 16 81

Produktavdeling Aluminium

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 15
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Bente Lura_kontaktbilde
Bente Lura
Markedskonsulent Aluminium
E-post: bl@astrup.no
Telefon: 93 20 61 27
Ola T Berntsen_kontaktbilde
Ola T. Berntsen
Produktsjef Aluminium Profiler
E-post: otb@astrup.no
Telefon: 91 81 36 19
Wincent S. Landsverk, Astrup AS
Wincent S. Landsverk
Produktsjef Aluminium Plater
E-post: wsl@astrup.no
Telefon: 90 69 37 87
Per Langseth_kontaktbilde
Per Langseth
Markedssjef Aluminium
E-post: pl@astrup.no
Telefon: 91 81 36 17
Martin A Johansen_kontaktbilde
Martin A Johansen
Trainee Aluminium
E-post: maj@astrup.no
Telefon: 93 03 86 67

Produktavdeling Bygg & Metaller

Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo
Postboks 8 Haugenstua, N-0915 Oslo

Telefon: 92 67 96 25
Kart og veibeskrivelse

Kontaktpersoner

Janne Lauten, Astrup AS
Janne Lauten
Markedskonsulent Metall
E-post: jla@astrup.no
Telefon: 93 20 55 91
Gro Anita Kjuul, Astrup AS
Gro Anita Kjuul
Produktsjef Aluminiumsystemer
E-post: gak@astrup.no
Telefon: 40 60 33 81
Stian Steinlein, Astrup AS
Stian Steinlein
Produktsjef Metaller
E-post: sst@astrup.no
Telefon: 92 07 25 58
Per Erik Rønningen, Astrup AS
Per Erik Rønningen
Markedssjef Bygg & Metall
E-post: per@astrup.no
Telefon: 90 73 42 32

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her