HMS Egenerklæring

HMS Hjelm 1276x850

Egenerklæring Helse, Miljø og Sikkerhet

Astrup tilfredsstiller kravene i forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften), fastsatt ved Kgl.res. 6. desember 1996, i medhold av Lov av 4. februar 1977 nr. 4 om Arbeidervern og Miljø mv.

Vår virksomhet er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder de ansattes faglige og sosiale rettigheter. Våre kunder/oppdragsgivere kan etter anmodning gis rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av Helse, Miljø og Sikkerhet.

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her